VOXS-voordelen-banner-3.jpg
 

Heeft u een groots idee en vraagt u zich af hoe u strategisch kunt inspelen op uw toekomstige huisvestingsbehoefte? Onze klanten komen naar ons met enorm verschillende projecten, maar zeer vergelijkbare wensen: om kosteneffectieve, gezonde, duurzame gebouwen zo efficiënt mogelijk te bouwen en daarbij hun risico's te beheren.

 
 

kosten beheren

 
VOXS-kosten-beheren.jpg
 

In Nederland wordt het steeds duurder om te bouwen. Het VOXS Bouwsysteem is een deeloplossing voor deze niet-duurzame situatie. Dit doen wij door op een efficiëntere manier, met snelheid, op schaal te bouwen. Met het VOXS Bouwsysteem houdt u de controle over de kosten van uw project omdat wij:

◻ Vroeg en tijdens het proces meedenken en zo verrassingen voorkomen
◻ Zekerheid bieden over kosten en tijdschema's
◻ Nauwkeurigheid en precisie brengen naar het eindresultaat
◻ Het bouwprogramma versnellen
◻ Materiaalverspilling, kraantijd en vrachtwagenbewegingen verminderen
◻ Kosten besparen door het gebruik van gestandaardiseerde producten
◻ Project overstijgend werken met vaste partijen uit de bouwkolom

Dat we financieel voordeliger bouwen is voor ons slechts een deel van de oplossing. We willen óók kostenefficiënte gebouwen leveren. Voor dezelfde prijs of minder, dan u zou betalen via traditionele en conventionele methoden, leveren we een gezonder en duurzamer gebouw van hogere kwaliteit. Dat maakt het voor onze klanten de investering meer dan waard. 

 

 zekerheid verhogen

VOXS-zekerheid-verhogen.jpg
 

Verrassingen zijn bijna nooit goed nieuws in de bouw. En leiden vaak tot kostenverhogingen en afname van de kwaliteit. Dat wilt u uiteraard ook voorkomen. Wij denken graag mee in een gedetailleerd ontwerpproces. De nauwkeurigheid van dit proces leidt tot een meer accurate en naadloze productiefase. In het vroege ontwerp kunnen wij het gebouw testen op zijn vermogen om eenvoudig en efficiënt te worden vervaardigd en opgesteld. Deze manier van werken voorkomt verrassingen en de noodzaak om tekeningen, of nog erger, gebouwen te herontwerpen.

 

 BOUWTIJD VERSNELLEN

VOXS-bouwtijd-versnellen.jpg
 

De geprefabriceerde onderdelen worden vervaardigd vanuit ons digitale model in kwaliteit gecontroleerde omgevingen, weg van het weer en tot veel fijnere toleranties. Zodra de componenten op de bouwplaats zijn afgeleverd, komt het VOXS-gebouw sneller tot stand, waardoor het eerder kan worden gesloten. We besparen onze klanten doorgaans een vermindering van de totale bouwtijd van ten minste 30%.

Wat voor veel klanten van groter belang is, is de aanzienlijke vermindering dat het gebouw wordt blootgesteld aan allerlei weersinvloeden. Het weer heeft hierdoor veel minder mogelijkheden om de efficiëntie van arbeid en de veiligheid op het bouwterrein negatief te beïnvloeden.

 

 circulair bouwen

VOXS-circulair-bouwen.jpg
 

Met het VOXS Bouwsysteem speelt u in op de, onzekere, toekomst en biedt u mogelijkheden voor toekomstige generaties. Door de interne en externe flexibiliteit past het gebouw zich op locatie eenvoudig aan de veranderende vraag in de toekomst aan. Wij realiseren gebouwen van de toekomst, omdat we tijdens het ontwerp al rekening houden met demontage, hergebruik en aanpassingsvermogen. Het ontwerp van een VOXS gebouw wordt standaard opgebouwd uit demontabele componenten en onderdelen. Omdat wij de uiterlijke architectonische kenmerken loskoppelen van de constructieve structuur, verhoogt dit het aanpassingsvermogen. Zelfs de architectonische eigenschappen en kenmerken van een VOXS gebouw kunnen worden veranderd als deze niet meer in de tijdsgeest passen.

 

 duurzaam bouwen

VOXS-duurzaam-bouwen.jpg
 

Door het toepassen van het VOXS Bouwsysteem verminderen onze klanten de CO2-voetafdruk van hun gebouw radicaal. Voornamelijk vanwege de lagere opgenomen energie en koolstofemissies van hout ten opzichte van andere materialen. Maar ook vanwege de vermindering van bouwafval, vrachtwagenbewegingen en het levenslange energieverbruik van het gebouw.

Economische en sociale duurzaamheid overlappen elkaar met ecologische duurzaamheid. VOXS-gebouwen zijn meer kosteneffectief in plaats van 'goedkoper'. U krijgt een gebouw van hoge kwaliteit dat bijdraagt aan een lager energieverbruik en onderhoud gedurende zijn levensduur.

 

 gezonde gebouwen

VOXS-gezonde-gebouwen.jpg
 

Het hout dat gebruikt wordt door VOXS is afkomstig van duurzaam beheerde bossen. Deze bossen zijn ook eco-gecertificeerd en leveren geselecteerde houtsoorten met uitmuntende kwaliteit. Voor de gebruiker heeft leven met hout meetbare gezondheidsvoordelen. Onderzoek toont aan dat de aanwezigheid van hout positieve fysiologische en psychologische voordelen heeft die vergelijkbaar zijn met het doorbrengen van tijd buiten, in de natuur. De gevoelens van natuurlijke warmte en comfort die we als mens krijgen van hout, verlaagt onze bloeddruk en hartslag, vermindert stress en angst en verhoogt positieve sociale interacties. Hout verbetert ook de luchtkwaliteit binnen in het gebouw.

 
 
 
BENIEUWD NAAR WAT WE VOOR U KUNNEN BETEKENEN?
Lees meer over onze projecten en concepten.